2017 – 2018 TEOG ( LGS )Konuları – TEOG’da Hangi Konular Var?

2017 – 2018 TEOG ( LGS )Konuları – TEOG’da Hangi Konular Var?

2018 LGS Matematik Konuları

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Basit Olayların Olma Olasılığı
Üçgenler
Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı
Dönüşüm Geometrisi
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Eşlik ve Benzerlik
Doğrusal Denklemler
Denklem Sistemleri
Eşitsizlikler
Geometrik Cisimler
Veri Analizi

2018 LGS Fen Bilimleri Konuları

İnsanda üreme büyüme ve gelişme
Basit Makineler
Maddenin Yapısı
Işık ve Ses
Canlılar ve Enerji İlişkileri
Maddenin Halleri ve Isı
Yaşamımızdaki Elektrik
Deprem ve Hava Olayları

2018 LGS İngilizce Dersi Konuları

Chores
Torism
Adventures
The Internet
Cooking
Communication
Teen Life
Friendship

2018 LGS Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Kuran’da Akıl ve Bilgi Davranışlar
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmış
İnsan İradesi ve Kader
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
Hac, Kurban İbadeti
Zekat
Muhammed (sav) Hayatından Örnek Davranışlar
Kader ve Evrendeki Yasalar
İslam’ın Paylaşmaya Verdiği Önem
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

2018 LGS Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam,
Paragrafta Anlam,
Noktalama İşaretleri,
Cümlede Anlam (Deyimler ve Atasözleri Ağırlıklı),
Yazım Kuralları,
Edebi Türler ve Söz Sanatları
Dil Bilgisi (Fiilimsi, Fiilde Çatı ve Cümlenin Öğeleri Ağırlıklı)

2018 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

M.Kemalin Hayatı
1.Dünya Savaşında Türkiye
Mondros Anlaşması
Kuvayı Milliye
Misakı Milli
Hıyaneti Vataniye
Kurtuluş Savaşı Cepheleri
Marif Kongresi
Sakarya Savaşı
Büyük Taaruz
Sevr,Lozan
Cumhuriyetin ilanı
Kabul edilen Kanular
Şapka kanunu
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Miladi Takvim/ Hicri Takvim
Kabotaj Kanunu
M.Kemale Suikast Girişimi
Harf İnkilabı
Dil, Kültür , Sağlık Yenilikleri
M.Kemalin Ölümü