LYS Müfredatı

LYS Müfredatı

Her sene haziran ayında yapılan LYS hangi konulardan oluşuyor? Bu sorunun cevabı aşağıdaki yazımızda.

Matematik

• Sayılar

• Sayı Basamakları

• Bölünebilme

• OBEB-OKEK

• Rasyonel Sayılar

• Basit Eşitsizlikler

• Mutlak Değer

• Üslü Sayılar

• Köklü Sayılar

• Çarpanlara Ayırma

• Oran Orantı

• Denklem Çözme

• Kümeler

• Fonksiyonlar

• Permütasyon

• Kombinasyon

• Binom

• Olasılık

• İstatistik

• İkinci Dereceden Denklemler

• Karmaşık Sayılar

• Parabol

• Polinomlar

• MantıkModüler Aritmetik

• Eşitsizlikler

• Logaritma

• Diziler

• Seriler

• Limit ve Süreklilik

• Türev

• İntegral

Geometri

• Doğruda ve Üçgende Açılar

• Dik ve Özel Üçgenler

• Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

• İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

• Üçgende Alanlar

• Üçgende Açıortay Bağıntıları

• Üçgende Kenarortay Bağıntıları

• Üçgende Eşlik ve Benzerlik

• Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

• Çokgenler

• Dörtgenler

• Yamuk

• Paralelkenar

• Eşkenar Dörtgen – Deltoid

• Dikdörtgen

• Çemberde Açılar

• Çemberde Uzunluk

• Daire

• Prizmalar

• Piramitler

• Küre

• Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

• Vektörler-1

• Doğrunun Analitiği

• Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

• Uzay Geometri

• Dönüşümlerle Geometri

• Trigonometri

• Çemberin Analitiği

• Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)

• Parabol

• Elips

• Hiperbol

Fizik

• Fizik Bilimine Giriş

• Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

• Tork

• Ağırlık Merkezi

• Basit Makineler

• Madde ve Özellikleri

• Sıvıların Kaldırma Kuvveti

• Basınç

• Isı ve Sıcaklık

• Genleşme

• Doğrusal Hareket

• Bağıl Hareket

• Dinamik

• Atışlar

• İş Enerji

• Dönme Hareketi

• Basit Harmonik Hareket

• İtme-Momentum

• Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama

• Işık ve Gölge

• Düzlem Ayna

• Küresel Aynalar

• Kırılma ve Renkler

• Merceler ve Aydınlanma

• Elektrostatik

• Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş

• Yüklü Parçacıkların Hareketi

• Elektrik Akımı ve Devreler

• Temel Dalga Bilgileri

• Yay Dalgaları

• Su Dalgaları

• Ses ve Deprem Dalgaları

• Manyetizma

• Elektromanyetik İndüksiyon

• Sığalar

• Alternatif Akım ve Transformatör

• Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)

• Elektromanyetik Dalgalar

• Fotoelektrik ve Compton Olayı

• Özel Görelilik

• Atom Modelleri

• Atom Altı Parçacıklar

• Radyoaktivite

• Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kimya

• Modern Atom Teorisi

• Kimyasal Hesaplamalar

• Gazlar

• Sıvı Çözeltiler

• Kimya ve Enerji

• Tepkimelerde Hız

• Kimyasal Denge

• Sıvı Çözeltilerde Denge

• Kimya ve Elektrik

• Karbon Kimyasına Giriş

• Organik Bileşikler

• Hayatımızdaki Kimya

Biyoloji

• Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler

• Organik Bileşikler

• Hücre

• Madde Geçişleri

• DNA-RNA

• Protein Sentezi

• Enzimler

• Canlıların Sınıflandırılması

• Ekoloji

• Hücre Bölünmeleri

• Eşeysiz-Eşeyli Üreme

• İnsanda üreme ve Gelişme

• Mendel Genetiği

• Kan Grupları

• Cinsiyete Bağlı Kalıtım

• Biyoteknoloji, Evrim

• Solunum

• Fotosentez

• Kemosentez

• Sistemler

• Duyu Organları

Edebiyat

• Güzel Sanatlar ve Edebiyat

• Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

• Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

• Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

• Tarih İçinde Türk Edebiyatı

• Destan Dönemi Türk Edebiyatı

• İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

• Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

• Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

• Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

• Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

• Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

• Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

• Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Tarih

• Tarih Bilimi

• Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

• İlk Türk Devletleri

• İslam Tarihi ve Uygarlığı

• Türk-İslam Devletleri

• Türkiye Tarihi

• Beylikten Devlete (1300-1453)

• Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

• Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

• Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

• En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

• 1881’den 1919’a Mustafa Kemal

• Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

• Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

• Türk İnkılabı

• Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

• Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

• Atatürk’ün Ölümü

• Yüzyılın Başlarında Dünya

• İkinci Dünya Savaşı

• Soğuk Savaş Dönemi

• Yumuşama Dönemi ve Sonrası

• Küreselleşen Dünya

• Türklerde Devlet Teşkilatı

• Türklerde Toplum Yapısı

• Türklerde Hukuk

• Türklerde Ekonomi

• Türklerde Eğitim

• Türklerde Sanat

Coğrafya 1 – 2

• Doğal Sistemler

• Beşeri Sistemler

• Mekânsal Sentez Türkiye

• Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

• Çevre ve Toplum

• Ekonomik Faaliyetler

Felsefe

Mantık Konuları

• Mantığa Giriş

• Klasik Mantık

• Mantık ve Dil

• Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

• Psikoloji Bilimini Tanıyalım

• Psikolojinin Temel Süreçleri

• Öğrenme Bellek Düşünme

• Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

• Sosyolojiye Giriş

• Birey ve Toplum

• Toplumsal Yapı

• Toplumsal Değişme ve Gelişme

• Toplum ve Kültür

• Toplumsal Kurumlar