Neden Özel Ders Tercih Edilmeli?

Neden Özel Ders Tercih Edilmeli?

Özel Ders Hakkında

Okul ve okul öğretmenleri öğrencinin eğitimi için vazgeçilmezdir. Ancak, adına koç da diyeceğimiz ‘özel öğretmen’ de öğrencinin başarısında önemli bir role sahip.

İki eğitmen arasında şöyle farklar var:

• Öğretmen, okulda ya da resmi bir eğitim kurumunda ortak bir müfredatı uygularken; özel öğretmen kendi evinde-ofisinde ya da öğrencinin evinde sınavlara hazırlık, pekiştirme ve  sınıfta anlaşılmayan konuları telafi gibi amaçlarla birebir özel ders verir.

• Öğretmenler belli zaman sonra öğrencilerini bırakır; özel öğretmen devralır ve ileriye taşır.

• Öğretmenlerin gerekli müfredatı ders sürelerinde tamamlayabilmesi için aylık-haftalık planlara uyma gibi bir yükümlülüğü  vardır. Özel öğretmense öğrencinin  ihtiyaçlarına göre ders planını belirleme noktasında daha esnek davranabilme imkanına sahiptir.

• Çoğu zaman, özel öğretmen öğrenciyi yahut konuyu okul öğretmeninin bıraktığı yerden alır ve ileriye taşımaya gayret gösterir. Böylelikle konu daha derinlemesine daha geniş bir çerçevede ele alınmış olur.

• Sınıfta işlenen bir konu yeterince anlaşılmamışsa, özel öğretmen zaman esnekliğini de kullanarak gerekli yöntem ve açıklamalarıyla öğrencinin konuyu pekiştirmesini sağlar ve öğrenciye konuyu tamamen kazandırmış  olur. Böylelikle istenen ilerleme sağlanır.

Birebir İlgi

Özel öğretmenin en önemli faydalarından  birisi  de öğrencinin öğrenme için ihtiyacı olan birebir ilginin sağlanmasıdır. 20-30 kişilik bir sınıfta öğrencinin dikkatini ve ilgisini öğretmende toplaması çok zordur. Bazı öğrenciler soru sormaya çekinir veya soru sormalarına vakit kalmaz. Bazen de daha iyi anlama için ilave açıklamalara ihtiyaç duyulur ancak öğrenci sınıftaki diğer öğrencilerin algı seviyesinde olmadığının düşünülmesinden çekindiği için söylemez. Bu noktada özel öğretmen çözüm adına çok daha verimli olur. Birebir ilgiyle, hangi bilginin nasıl sunulacağını bilen, müfredata hakim bir özel öğretmen, öğrencinin öğrenmesinde ve konuları anlamasında alternatifleriyle kıyaslanamaz bir fark oluşturacaktır.

Okul öğretmeniyle senkronize çalışabilecek bir özel öğretmen, öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre sunacağı rehberlik ve destek ile öğrenciyi yüksek çıtalara çıkarabilir.

Ortak Amaç

Bir öğrencinin eğitimini düşünülünce, işbirliği halinde olan anne-baba, okul öğretmeni ve özel öğretmenin daha başarı için teşvik edici olacağında şüphe yoktur. Bu üçü için de nihai amaç aynıdır: Öğrencideki potansiyeli azami ölçüde ortaya çıkarmak.

Öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında irtibat halinde olan veli ve eğitmenler ile ders plan ve promramları ihtiyaca göre uyarlanabilecektir. Sağlıklı ve düzenli bir iletişimin de yardımıyla sonuca ulaşmak çok daha kolay olacaktır.

Öğrencinin Yararına

Belirli bir konuya yönelmiş bir öğrenciye yardımcı olacak ve öğrencinin akademik özgüvenine katkı sunacak en iyi çözüm, özel öğretmendir.

Okul öğretmeni sınıf içi gözlemleriyle öğrencinin zayıf yanlarını teşhis edebilir ve hangi noktalarda ekstra yardıma ihtiyacı var, bunları ortaya koyabilir.

Okul öğretmeni ve özel öğretmen birlikte çalıştığı takdirde öğrencinin daha başarılı gelişimi için gerekli materyaller ve eğitim sistemi birbirine adapte edilebilir. Bu, öğrencinin gelişimini daha yakından ve kontrole açık bir izleme fırsatı sunacaktır.