TEOG’a Nasıl Çalışılmalı?

TEOG’a Nasıl Çalışılmalı?

TEOG’a Nasıl Çalışılmalı?

TEOG sınavında öğrencinin çalışmak konusunda genel bir azmi olmasıyla beraber her alana nasıl çalışacağı ile alakalı şahsi yeteneklerini gözden geçirerek oluşturduğu bir programı ve metodu olmalı. Peki hangi derse nasıl çalışılmalı?

Türkçe

Türkçe dersine çalışırken dilbilgisinde ayrıntılı konu anlatım kitapları kullanılmalı, bol bol not çıkarmak alışkanlık haline getirilmeli ve bu notların sürekli üzerinden geçmeli. Bazı ipuçları;

• Fiilimsiler konusunda fiilimsi eklerini ezberlemektense bu eklerin anlamsal olarak ne ifade ettiğini bilmek gerekli.

• Fiilde çatı konusunu anlayabilmeniz için cümlenin ögeleri, fiil, ekler ve aralarındaki bağlar yani cümle kurgusu iyi bilinmeli.

• Paragraf sorularında önce soru cümlesi okunup sonra paragraf okunmalı. Böylece paragraf okunurken sorunun cevabı taranıp zamandan kazanılabilir.

• Cümlenin ögeleri, cümle yapısı, anlatım bozuklukları gibi konularda ve genel olarak sınavda soruları tek seferde ve doğru anlamak için kitap okuma alışkanlığı kazanılmalı.

• Mutlaka konu tekrarı yapılmalı ve her konu bitiminde soru çıkarılıp bilgi düzeyi test edilmeli.

Matematik

Matematik sayısal düşünmeyi ve işlem yapabilmeyi gerektirir, ezber yaparak kavranması pek mümkün değildir. Bu ders mutlaka daha ders anlatılırken kavranmaya çalışılmalı, aynı zamanda ders dinlenirken ve çalışılırken de mutlaka not tutulmalı, her zaman yazarak çalışmaya özen gösterilmeli. Bazı ipuçları:

• Test tekniği denen deneme ve ezber yöntemleri yerine konunun mantığı çözülmeli.

• İyi bilindiği düşünülen ama soru çözerken ya da denemelerde hatalar çıkan konuları mutlaka tekrar etmeli.

• Geçmiş sınav soruları mutlaka çözülmeli, değerlendirilmeli.

• Soruda verilenlerin tümü okunmalı. Parantez içi ifadelere dikkat etmeli.

• Kareköklü sayılar gibi sık karşılaşılan sayılarla alakalı sorularda daha hızlı ve pratik olmak için 1’den 20’ye kadar olan sayıların kareleri öğrenilmeli.

• 7. Sınıf konularından Rasyonel Sayılarda İşlemler, Cebirsel İfadelerde İşlemler, Denklemler, Silindir ve Koordinat Sistemi gibi önemli konular mutlaka tekrar edilmeli.

• Mutlaka konu tekrarı yapılmalı ve her konu bitiminde soru çıkarılıp bilgi düzeyi test edilmeli.

Fen

Fen ve Teknoloji Dersi en iyi derste öğretmenin anlattığı ve canlandırdığı örneklerle öğrenilebilir. Derste öğrenilenler günlük hayattan mutlaka örneklerle pekiştirilmeli. Bazı ipuçları:

• Dersin temel konularından Mitoz ve Mayoz Bölünme’de başarılı olabilmek için bölünmenin aşamaları iyi bilinmeli. Bunun için gerekirse aşamalar tam anlaşılana kadar çizimler yapılmalı, animasyonlar izlenmeli. Sorularda hata yapmamak için şekiller çok dikkatli incelenmeli.

• Grafik ya da tablo sorularında öğrendiğiniz bilgilerin birbiri arasında bağlantılarına tam hakim olmanız önemli.

• Paragraf sorularında genellikle seçeneklerde verilenlerin tamamı doğru oluyor. Ancak sadece paragrafta anlatılan bilgiye göre doğru cevabın arandığı unutulmamalı.

• Tablo sorularında hız kazanabilmek için önce soru okunmalı.

• Eşleştirme sorularında eşleşen ifadelerin yanlarına mutlaka not alınmalı, bu hem zaman hem de doğru seçeneğin belirlenmesi için önemli.

• Konular öğrenilirken bütünün içinde düşünülmeli. Örneğin mitoz ve mayoz bölünmenin kavranabilmesi için DNA’nın özelliklerini, eşlenmeyi, kalıtımı, eşeyli üremeyi de iyi bilmeniz gerekir. Aksi durumda bilgiler yerine oturmayacak ve kısa sürede unutulacaktır.

İngilizce

Yabancı dil öğrenebilmek için başta Türkçe’nin dil bilgisi yapısı ve İngilizce’nin farkları iyi bilinmeli, öğrenilen kelimeler günlük hayatta kullanılmalı, sınavda bilinmeyen bir kelimeyle karşılaşıldığında bilinen bir kelime ile benzerliği olup olmadığına bakılmalı ve cümlenin bütününden anlamı çıkarılmaya çalışılmalı. Bazı ipuçları:

• “Why”, “who”, “which”, “how” gibi soru sözcüklerine dikkat edilmeli. Bu sözcükler paragraf, diyalog ve tablo sorularında karşılaşıldığı için çok önemli. Kullanılan soru kalıbının anlamına uygun cevaba yönelinmeli.

• Sorular çoğunlukla okuduğunu anlamaya dayalı olduğundan kelime bilgisi yeterli seviyede olmalı.

• Kişisel özellikleri anlatan kelimeler öğrenilirken kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan kelimeler “polite-rude” gibi gruplandırılarak çalışılmalı, zihin zıtlıkları daha hızlı öğrenir.

• Paragraf ya da hikaye olan sorularda önce soru okunulup metin hakkında genel bir bilgi edinilmeli.

• Birçok soru diyalog şeklinde sorulmakta. Diyaloglardaki şaşırma, onaylama, üzülme gibi ifadeleri iyi bilmek sorunun çözümü için önemli ölçüde yardımcı olacaktır.

İnkılap

Bu derse çalışırken vurucu yerlerin altı çizilmeli ve kendine has notlar almalı. Bazı ipuçları:

• Amasya Genelgesi’ne çalışırken Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemini belirten maddeleri de değerlendirmeli yani olayları bir bütün içinde öğrenmeli.

• “Milli egemenlik” vurgusu yapılan konulara mutlaka çalışılmalı! Mesela, Erzurum Kongresi’nde milli egemenlik vurgusu yapılan maddeler hangileridir?

• Sivas Kongresi’nde cemiyetlerin birleştirilmesinin amacına çalışılmalı.

• Zihinde bir tarih şeridi oluşturulup mütarekeler ve kongreler gibi önemli noktalar bu akışa yerleştirilmeli.

• Olaylar sebep-sonuç ilişkisine dayalı öğrenilmeli. Akılda hep “ne oldu”, “neden oldu” soruları olmalı.

• Antlaşmalara çalışırken “Niçin bir araya gelindi?”, “Madde ne için oluşturuldu?” ve “Amaç ne idi?” gibi antlaşmaların ana gayeleri öğrenilmeli.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yapısı gereği çokça soyut bilgi, kavram ve ilke içeriyor. Bu nedenle sadece ezberlenirse unutulabilir. Konulara çalışılırken bilinmeyen kelimeler çıkarılmalı, akılda kalanlar not edilmeli, maddeler halinde notlar tutulmalı. Bazı ipuçları:

• Bütün ünitelere ait kavramlar anahtar kelimelerle formüle edilerek öğrenilebilir. Kader: Ölçü, yasa, kanun/ Tevekkül: Çalışma, tedbir ve dua sonra Allah’a güvenme/ Külli İrade: Allah’ın sonsuz olan iradesi/ Cüz’i irade: İmanın sınırlı olan iradesi/ İrade: Tercih edebilme gücü, dileme ve dilediğini yapabilme, karar verebilme gücü gibi.

• Şema hazırlanmalı ve kavramlar olabildiğince örneklendirilmeli.

• Bilinmesi gereken kavramlar listelenmeli, yanlarına kısaca notlar alınmalı.

• Kavramlar çalışılırken kalıcı olması için zihinde benzer diğer kavramlarla bağlar kurulmalı.