YGS’de Hangi Konular Var?

YGS’de Hangi Konular Var?

Her sene nisan ayında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı bir çok dersten bir çok konu barındırmaktadır.

Konular

2017 YGS Sınavı 160 dakika olup, sınavda, Türkçe’den 40, Tarih’ten 15, Coğrafya’dan 12, Felsefe’den 8, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe sorularından 5, Temel Matematik’ten 40, Fizik’ten 14, Kimya’dan 13, Biyoloji’den ise 13 soru olacak.

Derslere göre konu dağılımları ise şöyle:

Türkçe

• Paragraf (Yardımcı Düşünce)

• Paragraf (Ana Düşünce)

• Dil Bilgisi – Karma Dil Bilgisi

• Paragrafta Yapı

• Paragraf (Anlatım Teknikleri)

• Cümle Anlamı (Kavramlar)

• Sözcük Anlamı

• Cümle Yorumu

• Cümle Anlamı (Karma)

• Anlatım Bozukluğu

• Noktalama İşaretleri

• Ses Bilgisi

• Yazım Kuralları – Noktalama İşaretleri

Matematik

• Sayılar

• Basamak Kavramı

• Taban Aritmetiği

• Bölme-Bölünebilme

• OBEB-OKEK

• Rasyonel Sayılar

• Sıralama-Basit Eşitsizlikler

• Mutlak Değer

• Üslü İfadeler

• Köklü İfadeler

• Oran-Orantı

• Denklem Çözme

• Problemler

• Mantık

• Kümeler

• Bağıntı-Fonksiyon

• İşlem-Modüler Aritmetik

• Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

Geometri

• Temel Kavramlar-Doğruda Açı

• Üçgende Açı

• Üçgenler

• Yamuk

• Kare

• Dikdörtgen

• Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

• Çokgenler

• Çember-Daire

• Katı Cisimler

• Doğrunun Analitiği

• Analitik Geometri

• Simetri-Döndürme

Fizik

• Fiziğin Doğası

• Basınç

• Isı ve Sıcaklık

• Doğrusal Hareket

• Dinamik

• İş ve Enerji

• Elektrik

• Mıknatıslık

• Optik

• Ses

• Sıvıların kaldırma ilkesi

Kimya

• Bağlar

• Bileşikler

• Kimyasal Değişimler

• Çözünürlük

• Hayatımızdaki Kimya

• Madde ve Özellikleri

• Atomun Yapısı

• Periyodik Cetvel

• Maddelerin Ayrıştırılması

Biyoloji

• Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma

• Canlıların Ortak Özellikleri

• Canlıların Temel Bileşenleri

• Hücrenin Yapısı

• Hücre Bölünmeleri

• Nükleik Asitler

• Metabolizma

• Bakteri

• Canlıların Sınıflandırılması

• Ekoloji

• Duyu Organları

• Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri

• Kalıtım-Evrim

• Bitki Fizyolojisi

• Vücudumuzdaki Sistemler

• Endokrin Sistem

Tarih

• İlk Çağ Medeniyetleri

• İslam Öncesi Türk Tarihi

• İslam Tarihi ve Uygarlığı

• Türkiye Selçuklu Devleti

• Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)

• En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

• 20. yüzyılda Osmanlı Devleti

• Yakınçağ’da Avrupa

• Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi

• Kurtuluş Savaşı Muharebeleri

• İnkilaplar

• Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler

• Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi

• Erzurum ve Sivas Kongreleri

• Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması

• Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali

• I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar

• Sevr Antlaşması

• Lozan Antlaşması

• Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

• Jeopolitik Konum

• Atatürk Devrimleri

• Türk Dış Politikası

Coğrafya

• Harita Bilgisi

• Rüzgarlar

• Türkiye’nin İklimi

• İç Kuvvetler

• Toprak Tipleri

• Dış Kuvvetler

• Doğal Afetler

• Nüfus

• Bölge (Ortak payda)

• Ulaşım Yolları

• Çevre ve İnsan

• Coğrafya’ nın Bölümleri

Felsefe

• Felsefenin Alanı

• Bilgi Felsefesi

• Bilim Felsefesi

• Varlık Felsefesi

• Ahlak Felsefesi

• Siyaset Felsefesi

• Sanat Felsefesi

• Din Felsefesi

Din

• Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

• İncil ve Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Ortak Noktaları

• Alevilik ve Bektaşilik